phong kham nhi online

Khám nhi Online, tư vấn từ xa cho mẹ và bé

Khám nhi Online, khám và tư vấn trực tuyến với bác sĩ qua video call là một trong những hình thức mới mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Khám từ xa không giống với khám trực tiếp, nhưng với các bác sĩ tại Wikimom đã có hơn 10 năm kinh nghiệm cùng với […]