Wikimom và Phòng khám Đa khoa AIVI ký hợp tác chiến lược

Wikimom và Phòng khám Đa khoa AIVI hợp tác chiến lược tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng

Vào ngày 23/3/2024 sắp tới, Phòng Khám Nhi Wikimom (Wikimom) sẽ ký kết hợp tác chiến lược cùng Phòng Khám Đa Khoa AIVI (AIVI) nhằm tối ưu hóa những quyền lợi sức khỏe cho cộng đồng cùng nhiều lợi ích khác tại khu vực Quận Hà Đông, Hà Nội. Sự kiện quan trọng sắp tới […]